1. ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolevad e-poe üld– ja tellimistingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõigi isikute ning OÜ Baltic Fishing Tackle, registrikood 12271551, aadressiga Kungla 16a, Jõhvi, Ida-Virumaa,  WWW.BFT.EE  ostukeskkonna WWW.BFT.EE e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivatele õigussuhetele. 
1.2.Tingimustega tutvumine on Teile kohustuslik. 
1.3.Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning WWW.BFT.EE  e-poe Tingimustes kokkulepitust. 
1.4 OÜ Baltic Fishing Tackle on õigustatud WWW.BFT.EE  e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje WWW.BFT.EE . Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel WWW.BFT.EE . Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja OÜ Baltic Fishing Tackle vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. HINNAD

2.1.Kõik WWW.BFT.EE  e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. 
2.2.WWW.BFT.EE e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule. 
2.3. OÜ Baltic Fishing Tackle on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teie poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub OÜ Baltic Fishing Tackle tarnima Teile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Hindade muutumisel ei ole Tarbijal õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3. OSTU SOORITAMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1.WWW.BFT.EE e-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilisele kui juriidilistele isikutele. 
3.2.Sobiva toote välja valimisel täitke tellimuse vorm ning sisestage sinna nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks). 
3.3.Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele. 
3.4.Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ostmist”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele. 
3.5.Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine. 

3.6. Kui kaupa laos ei ole, on tellimuse täitmise aeg kuni 21 tööpäeva.

4. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub veebipood WWW.BFT.EE andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood WWW.BFT.EE poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood WWW.BFT.EEle tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

4.2.Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 5 päeva jooksul OÜ Baltic Fishing Tackle arveldusarvele laekunud.

4.3.Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ Baltic Fishing Tackle arvelduskontole.

5. TOODETE EEST TASUMINE

5.1.Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis. 
5.2.Toodete eest on võimalik tasuda: 
5.2.1.arvega – kikkides tellimuse kinnituse leheküljel „maksa arvega“ järel saadetakse teile e-mailile tellimuse kinnitus. Arve tasumise kinnitus saadetakse Teile e-mailiga peale ostusumma tasumist. 
5.2.3.järelmaksuga tehes selleks taotluse klikkides tellimuse kinnituse leheküljel nupule „maksa järelmaksuga“. 

6. TOODETE KOHALE TOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

6.1.WWW.BFT.EE e-poe kaupu on pärast Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4 võimalik kätte saada kolmel moel:

6.1.1.Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil (ridvad saadetakse ainult kulleriga); 
6.1.2.Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud postipaki automaati; 
6.1.3.Eelnevat etteteatamisega on võimalik tulla  kaubale järgi OÜ Baltic Fishing Tackle kontorisse aadressil Kungla 16a, Jõhvi. 

6.2.Kättetoimetamise viisidest kullerfirma valimisel toimetatakse tooted Teieni peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal. 
6.3.Tooted koos eestikeelse kasutusinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale tootekaardil ja tellimuse kinnitusel näidatud tarne tähtaja jooksul. 
6.4.Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest OÜ Baltic Fishing Tackle ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 7.1. ja  7.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.
6.5.Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. 
6.6.Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. 
6.7.Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. OÜ Baltic Fishing Tackle ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. 
6.8.Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@bft.ee või OÜ Baltic Fishing Tackle kontakttelefonile +372 56561939. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse. 
6.9.Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil.

7. TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

7.1.Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates WWW.BFT.EE e-poe elektronposti aadressile info@bft.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades OÜ Baltic Fishing Tackle kontakttelefonil +372 56561939. 
7.2.Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates WWW.BFT.EE e-poele vastavasisulise teate. Toote tagastamise soovist saab teatada, kasutades vastavat vormi. Toode on võimalik tagastada posti teel Kungla 16a, Jõhvi 41531 või tuua ise OÜ Baltic Fishing Tackle kontorisse, asukohaga Kungla 16a, Jõhvi 41531. 
7.3.Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama rikkumata tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kotid, juhendid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

7.4.Kasutamise tunnustega toodete tagastuse puhul on OÜ Baltic Fishing Tackle õigus keelduda või leppida kokku asja väärtuse vähendamise hüvitises. Tasaarvestamiseks saadab OÜ Baltic Fishing Tackle Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja OÜ Baltic Fishing Tackle vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks. 
7.5.Tellimuse tühistamisel punktis 7.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 7.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele, kust toimus selle laekumine OÜ Baltic Fishing Tackle, hiljemalt 14 tööpäeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete 14 päeva jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 7.3. sätestatud juhtudel. 
7.6.Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

8. GARANTII JA NÕUETELE MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE

8.1. OÜ Baltic Fishing Tackle  vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest. 
8.2. OÜ Baltic Fishing Tackle ei vastuta: 
8.2.1.teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest; 
8.2.2.puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel; 
8.2.3.toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral. 
8.3.Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode OÜ Baltic Fishing Tackle kulul. 
8.4.Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 tööpäeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

8.5.Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused. 

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1. WWW.BFT.EE  e-poe kasutamisel ning toodete soetamisel (lepingu sõlmimisel) annate Te selge ja teadliku nõusoleku OÜ-le Baltic Fishing Tackle Teie isikuandmete töötlemiseks. 
9.2.OÜ-le Baltic Fishing Tackle Baltic teatavaks saanud isikuandmed kantakse vastavasse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks. 
9.3.Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine WWW.BFT.EE e-poes tellimuse registreerimisel. 
9.4.Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teie tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, Tingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused. 
9.5.Kõiki WWW.BFT.EE e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka OÜ Baltic Fishing Tackle puudub neile juurdepääs. 
9.6.Isikuandmeid töötleb OÜ Baltic Fishing Tackle, registrikood 12271551, aadressiga Kungla 16a, Jõhvi, Ida-Virumaa. 
9.7.Tellija isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks tellijale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele. 
9.8.Käesolevaga kinnitab OÜ Baltic Fishing Tackle, et isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. 
9.9. OÜ Baltic Fishing Tackle kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele. 
9.10. OÜ Baltic Fishing Tackle jätab endale õiguse edastada tellijaid puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub tellija või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks. 
9.11.Teil on alati õigus kontrollida Teid ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist. 
9.12.Tellimuse vormistamisega annate ühtlasi OÜ-le Baltic Fishing Tackle nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

10. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

10.1. OÜ Baltic Fishing Tackle vastutab Teie ees ja Teie vastutate OÜ Baltic Fishing Tackle ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
10.2. OÜ Baltic Fishing Tackle ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ Baltic Fishing Tackle ei saanud mõjutada ning mille saabumist OÜ Baltic Fishing Tackle ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

11. MUUD TINGIMUSED

11.1.Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. 
11.2.Teie ja OÜ Baltic Fishing Tackle vahel seoses WWW.BFT.EE  e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

12. VÄLISTAVAD TINGIMUSED

12.1. OÜ Baltic Fishing Tackle WWW.BFT.EE veebilehel olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega. 
12.2.Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab OÜ Baltic Fishing Tackle endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul. 
12.3. OÜ Baltic Fishing Tackle jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 800 EUR maksev ritv on järsku müügis 80 EUR eest, on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele). 
12.4.Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib WWW.BFT.EE e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtudel ei võta WWW.BFT.EE  e-pood vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 56561939.